Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.


Senast avlästa vattennivå är 44.00 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 15 okt 2018 kl 17.52.

Avläsning per timme 16 apr 2012

kl 00:0045.740799
kl 01:0045.746201
kl 02:0045.742199
kl 03:0045.740898
kl 04:0045.739201
kl 05:0045.737598
kl 06:0045.740101
kl 07:0045.743301
kl 08:0045.7444
kl 09:0045.7505
kl 10:0045.750099
kl 11:0045.755299
kl 12:0045.755299
kl 13:0045.758099
kl 14:0045.757801
kl 15:0045.7617
kl 16:0045.764999
kl 17:0045.767899
kl 18:0045.763302
kl 19:0045.770401
kl 20:0045.765099
kl 21:0045.768101
kl 22:0045.770802
kl 23:0045.770302

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-07-27