Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.


Senast avlästa vattennivå är 45.09 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 14 aug 2018 kl 17.52.

Avläsning per timme 15 jan 2009

kl 00:0045.421101
kl 01:0045.419498
kl 02:0045.418701
kl 03:0045.4147
kl 04:0045.4128
kl 05:0045.412498
kl 06:0045.408901
kl 07:0045.409199
kl 08:0045.407001
kl 09:0045.411499
kl 10:0045.401402
kl 11:0045.383999
kl 12:0045.3713
kl 13:0045.354599
kl 14:0045.346901
kl 15:0045.339298
kl 16:0045.342602
kl 17:0045.354198
kl 18:0045.3727
kl 19:0045.393501
kl 20:0045.407799
kl 21:0045.422798
kl 22:0045.427101
kl 23:0045.430199

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-07-27