Lyssna på sidan Lyssna

Vattennivåer

Normalvattennivån för Glafsfjorden är +45,79 meter över havet. Från den 1 januari 2006 mäts efter mätsystem RH 2000, vars värde ligger +0,52 meter över värdena i det tidigare mätsystemet. Den högsta vattennivån uppmätt i Glafsfjorden (hösten 2000) är +48,88 meter över havet, omräknat till RH 2000.

Avlästa vattennivåer i Kyrkviken, Arvika

Nedan har du tillgång till kommunens databas från år 2000 och framåt, för avlästa vattennivåer i Kyrkviken. Klicka på det år som du är intresserad av. Från maj 2007 har vattennivåerna registrerats med tätare intervall - du kan då även klicka på månad eller datum för att se månads- och dygnsmedelvärden.

Observera att det är större osäkerhet i nivåmätningen vid låga vattennivåer.

Senast avlästa vattennivå är 45.00 meter över havet (RH 2000)
Nivån avlästes 13 nov 2018 kl 17.53.

Avläsning per timme 14 jan 2009

kl 00:0045.422401
kl 01:0045.4151
kl 02:0045.415199
kl 03:0045.414799
kl 04:0045.414001
kl 05:0045.4133
kl 06:0045.4109
kl 07:0045.413101
kl 08:0045.415501
kl 09:0045.413502
kl 10:0045.417702
kl 11:0045.416698
kl 12:0045.4207
kl 13:0045.420399
kl 14:0045.422401
kl 15:0045.423199
kl 16:0045.425499
kl 17:0045.425201
kl 18:0045.425999
kl 19:0045.429298
kl 20:0045.427601
kl 21:0045.429001
kl 22:0045.427101
kl 23:0045.4245

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-22