Ansökan översvämningsskydd

Här kan du ladda ner de olika dokument som utgör ansökan om tillstånd att anlägga ett översvämningsskydd för Arvika stad.

Ansökan Pdf, 919 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Översiktskarta
Bilaga 2 Pdf, 171 kB, öppnas i nytt fönster. Fastighetskarta
Bilaga 3 Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster. Teknisk beskrivning
Bilaga 4 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Bilaga 4.1 Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster. Samrådsredogörelse för tidiga samråd
Bilaga 4.2 Pdf, 736 kB, öppnas i nytt fönster. Beslut om betydande miljöpåverkan
Bilaga 4.3 Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster. Samrådsredogörelse för utökat samråd
Bilaga 4.4 Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster. Projekt Byälven etapp I. Översvämningsrisker, förebyggande åtärder och konsekvenser. 2002-04-24. Karlstads Universitet, Nätverket för älvsäkerhet (NÄS)
Bilaga 4.5 Pdf, 392 kB, öppnas i nytt fönster. Projekt Byälven, sammanfattande rapport. 2002-04-30. HydroTerra Ingenjörer AB
Bilaga 4.6 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Dimensionerande flöde, Kyrkviken. 2003-09-10. SMHI
Bilaga 4.7 Pdf, 952 kB, öppnas i nytt fönster. Invallning av Kyrkviken. 2003-09-30. ALcontrol AB
Bilaga 4.8 Pdf, 909 kB, öppnas i nytt fönster. Djupkarta Kyrkviken. 2003. Myrica AB
Bilaga 4.9 Pdf, 867 kB, öppnas i nytt fönster. Vattenomsättningen i Kyrkviken. 2004-05-25. SMHI
Bilaga 4.10 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Kulturmiljöutredning vid Sundet. Rapport 2004:50. Värmlands Museum
Bilaga 4.11 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Undervattenarkeologisk utredning. Rapport 2004:44. Bohusläns Museum
Bilaga 4.12 Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster. Projekt Byälven etapp II. Simuleringar av översvämningar i Byälven. 2005. Uppsala Universitet (examensarbete)
Bilaga 4.13 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Effekter från invallning av Kyrkviken på vattennivåer i Byälvens vattensystem. 2005-03-16. Nätverket för älvsäkerhet (NÄS)
Bilaga 4.14 Pdf, 347 kB, öppnas i nytt fönster. Projekt Byälven etapp III. Åtgärder kring Backeströmmen. 2005-07-08. Finn Midböe
Bilaga 4.15 Pdf, 435 kB, öppnas i nytt fönster. Förtydligande om Glafsfjordens nivåer. 2010-07-02. Arvika kommun
Bilaga 4.16 Pdf, 147 kB, öppnas i nytt fönster. Komplettering till rapport Byälven. 2010-02-16. Karlstad Universitet
Bilaga 4.17 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Rapport: Arvika översvämningsskydd. 2010-06-29. WSP Stockholm
Bilaga 4.18 Pdf, 32 kB, öppnas i nytt fönster. Nivån i Glafsfjorden från hydraulisk modellering av Byälven med HEC-RAS. 2010-05-06. SIG
Bilaga 4.19 Pdf, 88 kB, öppnas i nytt fönster. Analys av klimatförändringarnas inverkan på framtida vattenstånd i Glafsfjorden/Kyrkviken. 2010-06-23. SMHI
Bilaga 5 Pdf, 9 kB, öppnas i nytt fönster. Sakägarförteckning
Bilaga 6 Pdf, 14 MB, öppnas i nytt fönster. Förteckning över samtliga fastigheter med strand vid Glafsfjorden och vidare nedströms till Säffle kanal inklusive kartor
Bilaga 7 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Kartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:11 m fl
Bilaga 8 Pdf, 791 kB, öppnas i nytt fönster. Kartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:12
Bilaga 9 Pdf, 372 kB, öppnas i nytt fönster.Kartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:18
Bilaga 10 Pdf, 375 kB, öppnas i nytt fönster. Kartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:50
Bilaga 11 Pdf, 376 kB, öppnas i nytt fönster. Kartor utvisande tvångsyrkanden för Västra Sund 2:51
Bilaga 12 Pdf, 485 kB, öppnas i nytt fönster.Kartor utvisande tvångsyrkanden för Östra Sund 2:1
Bilaga 13 Pdf, 344 kB, öppnas i nytt fönster. Kartor utvisande tvångsyrkanden för Östra Sund s:1
Bilaga 14 Pdf, 793 kB, öppnas i nytt fönster. Kartor utvisande tvångsyrkanden för Östra Sund s:5
Bilaga 15 Pdf, 668 kB, öppnas i nytt fönster. Kartor utvisande tvångsyrkanden för rätt till vägar
Bilaga 16 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. Utredning beträffande vattenområde i del av sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken
Bilaga 17 Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. Värdeutlåtande Västra Sund 2:18
Bilaga 18 Pdf, 193 kB, öppnas i nytt fönster. Värdeutlåtande Västra Sund 2:50
Bilaga 19 Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. Värdeutlåtande Västra Sund 2:51
Bilaga 20 Pdf, 197 kB, öppnas i nytt fönster. Värdeutlåtande Västra Sund 2:11 m fl
Bilaga 21 Pdf, 199 kB, öppnas i nytt fönster. Värdeutlåtande Västra Sund 2:12
Bilaga 22 Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster. Värdeutlåtande Östra Sund s:5
Bilaga 23 Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster. Värdeutlåtande Östra Sund 2:1
Bilaga 24 Pdf, 203 kB, öppnas i nytt fönster. Värdeutlåtande avseende intrång i nyttjanderätt Östra Sund 2:1
Bilaga 25 Pdf, 212 kB, öppnas i nytt fönster. Värdeutlåtande för rätt till vägar
Bilaga 26 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. Arkeologisk utredning vid Västra Sund

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-14