Lyssna på sidan Lyssna

Översvämningsskydd Arvika stad

Dammprojekt

Arvika drabbades hårt av översvämningen år 2000 då vattnet steg mer än tre meter över medelvattenstånd. Nu bygger Arvika kommun ett översvämningsskydd för att skydda staden mot framtida översvämningar. Översvämningsskyddet består av tre delar; en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden samt två spärrdammar på land. Öster spärrdamm stod färdig år 2015, väster spärrdamm färdigställdes år 2016, medan arbetet med huvuddammen pågår och kommer att avslutas under våren 2020.

Teknik i Väst AB rapporterar här från arbetet med översvämningsskyddet. Du kan också se bilder från projektet på Instagram @arvikaoversvamningsskydd.

I länkrutan finns mer information, bland annat tidsplanen och vad som hänt tidigare i projektet.

Detta händer just nu: vintern 2020

Den östra sidan av dammen är nu helt färdig, det enda som återstår är utsmyckning i form av granitsten närmast krönet. På den västra sidan har vi byggt en ny fångdamm (torrdocka) som möjliggör att arbeten med den västra sidan av dammen kan genomföras i torrhet. För närvarande pågår betongarbeten. Sundet stängs aldrig helt, utan vatten kan hela tiden strömma mellan Glafsfjorden och Kyrkviken.

Sundet stängt för båttrafik 2019-10-07--2020-04-30

Sjöfartsverket stänger den allmänna farleden i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden för all sjötrafik under perioden 2019-10-07 till 2020-04-30, med anledning av pågående byggnation av översvämningsskydd för Arvika stad.

Arvika kommun beklagar eventuella problem som orsakas av avstängningen. Möjlighet till alternativ iläggningsplats för båtar under perioden finns på Ingestrands Camping.

Farledsbeteckning: 957
Områdets avgränsning: 59° 37,850´ - 59° 37,750´
Sjöfartsverkets beslut: 19-03437

Ansvarig arbetsledare vid sundet: Lars Andersson, NRC Group, tfn 072-511 40 50, lars.andersson@nrcgroup.se
Frågor om iläggningsramp: Björn Strand, Ingestrands camping, tfn 0570-148 40, bjorn.strand@arvika.se
Kommunens kontaktperson: Elin Alsterhag, Teknik i Väst AB, tfn 0570-817 57, elin.alsterhag@arvika.se

Byggarbetsplatsen är avstängd för allmänheten

På förekommen anledning har entreprenören som bygger översvämningsskyddet fått förstärka med ytterligare avspärrningar mot byggarbetsplatsen.

Det finns personer som lockats av möjligheten att kunna passera över pålbryggorna, som anlagts i samband med bygget. Detta är inte tillåtet.

På området sker arbete med stora maskiner och det innebär livsfara att ge sig in i det avspärrade området. Pålbryggorna är heller inte avsedda eller säkert utformade för fotgängare och cyklister, varför passage heller inte är tillåtet när arbetet är avslutat för dagen eller under helger. Så för din egen säkerhet och för dem som arbetar på bygget, respektera förbudet.

Byggarna

Spärrdammarna på land byggdes i egen regi av Arvika Teknik AB, medan huvuddammen byggs av NRC Group och pumpstationen byggs av Purac.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-21
Kontakta oss
  • Teknik i Väst AB
  • 12. Teknisk stab
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Elin Alsterhag
  • Chef Teknisk stab
  • Tfn 0570-817 57

  • Rolf Ränkeskog
  • Projektledare
  • Tfn 0570-816 16