Kommunens översvämningsarbete

Översvämningsproblematiken i Arvika berör hela Byälvens vattensystem från Kongsvinger i Norge till Säffle vid Vänern. Arvika kommun arbetar därför aktivt med att identifiera åtgärder för att mildra effekterna av höga vattenstånd.

En stor del av arbetet har bedrivits inom projekt med olika samarbetspartners både nationellt och internationellt, exempelvis "Projekt Byälven" - ett samarbete mellan länsstyrelsen i Värmlands län och Arvika, Eda och Säffle kommuner, samt EU-projekten "FLOWS" (Floodplain Land Use Optimising Workable Sustainability) och "Climate Proof Areas".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-15