Högt vatten 2020

Aktuellt läge när det gäller det nuvarande höga vattenståndet publiceras löpande nedan. På webbplatsen kan du följa aktuella vattennivåer.

På undersidorna hittar du:


Löpande information

Måndag 2021-01-18

Vattennivåerna har under helgen fortsatt att sjunka i hela systemet. Med anledning av att väderprognosen är något mildare än vad som tidigare prognostiserats fick vi idag en uppdaterad lägesbild av SMHI och Fortum:

Det blir några enstaka dagar med nederbörd och mildväder, sedan blir det kallt igen. Prognosen innebär en något långsammare sänkning under ett antal dygn. Som värst kan det innebära att vattennivåerna stiger någon enstaka centimeter i något dygn, för att sedan sjunka igen. Detta beror på ökad tillrinning lokalt.

Kommunerna kommer idag att avveckla stabsarbetet, men fortsätter mäta vattennivåer och bevaka läget noggrant. Det finns en beredskap för att återuppta stabsarbetet om läget förvärras.

I Arvika mäts vattennivåerna på vardagar och i Säffle tisdag och fredag. Ni hittar aktuella vattennivåer på respektive webbplats.

Aktuella vattennivåer för Arvika hittar du här.
Akuella vattenivåer för Säffle hittar du här.länk till annan webbplats

Idag påbörjas arbetet med att demobilisera översvämningsskyddet i Arvika.

Detta är den sista lägesuppdateringen.

 

Fredag 2021-01-15

Vattennivåerna fortsätter sjunka något snabbare än den prognos vi fick här om dagen. Arvika Kraft rapporterar att vattennivåerna i de norra delarna av vattensystemet nått normala flöden för årstiden och fortsätter sjunka. Detta skapar förutsättningar för Fortum att hålla ner på tappningen i Jössefors och Glava.

Kommunerna kommer fortsätta att mäta vattennivåerna till dess att de når stabila nivåer för årstiden. Dagens vattennivåer i Kyrkviken var +46,81 och i Glafsfjorden +46,94.

Idag fattades beslut om att översvämningsskyddet ska demobiliseras när vattennivåerna tillåter. Detta bör inträffa i början på nästa vecka.


Onsdag 2021-01-13

Igår levererade SMHI en specialprognos för Byälven och resultatet bekräftar den lägesbild som lämnats av aktörer uppströms i vattensystemet. Vattenståndet fortsätter att sjunka både i Glafsfjorden och i Säffle. Prognosen säger att:

 • Vattenståndet i Glafsfjorden är nere på + 46,9 den 20 januari
 • Vattenståndet Säffle vid Källarbackens badplats är nere på kring + 46,2 den 20 januari
  (Vattennivåerna ovan redovisas med en noggrannhet på decimetern)

Igår nedgraderades även klass-2 varningen för Byälven till en klass-1 varning. Enligt prognosen kommer flödet, liksom vattenståndet, att fortsätta att sjunka under hela tiodygnsprognosen. Hur snabbt vattnet sjunker är framförallt beroende av tappningen i Jössefors.

Fortum rapporterar att de fortsätter sänka tappningen successivt i både Jössefors och Glava under en femdagarsperiod, för att sedan lägga flödet på en stabil nivå. Det kalla vädret gör att tillflödet till kraftstationerna nu närmar sig normala nivåer för årstiden.

Måndag 2021-01-11

Vattennivåerna fortsätter att sjunka. På tisdag kommer SMHI leverera en ny specialprognos för Byälven. Kommunerna fortsätter att följa läget, presentera lägesbilder och vattennivåer.

Torsdag 2021-01-07

Vattennivåerna sjunker i hela Byälven och följer därmed den prognos som SMHI levererat. Uppströms rapporterar Arvika Kraft att flödet sjunker även där, vilket är en bra indikator på att läget är på väg att förbättras.

Även om vi har sjunkande nivåer i hela systemet är läget fortsatt allvarligt. Både Arvika och Säffle kommun kommer fortsätta att mäta och publicera vattennivåer även under nästa vecka.

Nästa lägesrapport publiceras på måndag den 11/1.

Onsdag 2021-01-06

Goda nyheter - vi har sjunkande nivåer i hela vattensystemet.

Både Glafsfjorden och vid mätpunkt Säffle Brucegatan har vattennivån sjunkit 2 cm det senaste dygnet. Vi kan konstatera att kulmen nådes under gårdagen i Säffle. Vattennivåerna stämmar väl med den specialprognos som SMHI levererade under gårdagen.

Arvika Kraft rapporterar att det fryser till bra i skog och mark, vilket ger en snabb minskning i tillrinningar till samtliga sjöar i de över delarna av vattensystemet. Flödet från Kölaälven och Vrångsälven (rinner till Ränken) har halverats sedan toppnoteringen under nyår, och det fortsätter minska. Jösseälven (det som kommer norrifrån och ner genom Brättne) minskar mer långsamt då de flesta sjöar i detta system varit välfyllda. Minskningen kommer att märkas av mer i slutet på veckan då det minskar rejält på inflödet från Norge vid Helgeboda.

Pumparna i översvämningsskyddet körs nu bara dagtid. Kylan gör att tillflödet till Kyrkviken är mycket litet. Nivån på Kyrkviken hålls fortfarande på omkring +46,80.

Aktuella vattennivåer för Arvika hittar du här.

Akuella vattenivåer för Säffle hittar du här.länk till annan webbplats


Tisdag 2021-01-05

Glafsfjorden kulminerade den 3:e januari och prognosen säger att det därefter sjunker i en takt av 1 dm på tre dygn fram till den 16:e januari.

I Säffle har nivån legat stabil på +46,44 under ett dygn. Prognosen pekar på att vattenståndet kulminerar idag, tisdag, i Säffle och att vattenståndet därefter sjunker med 2 cm per dygn till och med den 7:e januari. Därefter sjunker vattenståndet med 3-4 cm per dygn till och med den 16:e januari.

De sjunkande nivåerna beror på att Forum har sänkt tappningen i Jössefors och Glava, och planerar att ytterligare sänka tappningen den närmaste veckan. SMHI rapporterar minusgrader med enstaka inslag av nederbörd över en 10-dygnsperiod.

Arvika Kyrkviken, kl 7:00 +46,76 (pumpningsbeslut på +46,80)
Arvika Glafsfjorden, kl 7.00 +47,40 (- 1 cm och sjunkande)
Säffle tätort, Brucegatan, kl 8:00 +46,44 (samma som igår)


Måndag 2021-01-04

På söndag kväll uppmätte Glafsfjorden +47,43 - sedan dess har vattennivån sjunkit till +47,41. Detta innebär att den förväntade kulmen kom en dag tidigare än beräknat. Anledningen är att man kunde minska tappningen mer än planerat i Jössefors.

I Säffle uppmättes idag på morgonen +46,44, en ökning med 4 cm. Kulmen väntas nå Säffle om 2-3 dagar på omkring +46,55.

Fortum rapporterar att man kommer minska tappningen ytterligare de närmaste två dygnen. Effekten av detta är att nivån i Glafsfjorden kommer att sjunka ytterligare 1 decimeter de närmaste dagarna.

Imorgon kommer en uppdaterad specialprognos från SMHI.

Nivån i Kyrkviken kommer hållas på runt +46,80. På så vis skyddas samhällsviktig verksamhet. Just nu körs endast två pumpar på låg nivå för att hålla vattennivån. Det kalla vädret gör att tillrinningen till Kyrkviken är mycket liten.

Aktuella vattennivåer för Arvika hittar du här.öppnas i nytt fönster

Akuella vattenivåer för Säffle hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Söndag 2021-01-03

Arvika kraft rapporterar att vattnet sjunker i samma takt som tidigare i vattensystemets övre delar. Som det ser ut nu så är det en stabil minskning i samma takt som igår. Kylan kommer att bidra till ännu snabbare minskning av flödet, så vi kommer att se en stor skillnad på tillrinningen till Glafsfjorden i slutet av vecka 1.

Detta innebär att vattennivån nu stiger något långsammare i Glafsfjorden, då flödet i Jössefors har minskats något. Kulmen i Glafsfjorden förväntas nås inom närmaste dygnet. Flödet i Jössefors kommer minskas ytterligare kommande tiden. Kulmen i Säffle tätort infaller några dagar efter att kulmen nåtts i Glafsfjorden.

Att vattennivån i Kyrkviken sakta har sjunkit innebär att vi under dagen kommer att dra ner på pumpningen vid översvämningsskyddet. Bedömningen är att vi framöver kommer att ligga på en nivå runt +46,80.

Nivåer söndag:
Säffle tätort +46,40 (+4 cm)
Glafsfjorden +47,41 (+4 cm)
Kyrkviken +46,88 (-14 cm)


Lördag 2021-01-02

Arvika kraft rapporterar att tillflödet högst upp i vattensystemet minskar. Fortum rapporterade på förmiddagen att de har påbörjat en sänkning av tappningen i Jössefors. Från och med i morgon, söndag, väntas minusgrader i hela avrinningsområdet. För prognosen innebär det att kulmen förväntas nå Glafsfjorden den 4 januari på omkring + 47,50. I Säffle (Brucegatan) dröjer det ytterligare några dagar innan kulmen nås på ca + 46,60.

Dagens vattennivåer för Arvika hittar du här.öppnas i nytt fönster

Dagens vattenivåer för Säffle hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du komma i kontakt med kommunens stab sker det enklas via e-post raddningstjansten@arvika.se eller tele 0570-827 90


Fredag 2021-01-01

Mobiliseringen av översvämningsskyddet gick betydligt fortare än planerat och under gårdagen startades pumparna.

Under tiden som översvämningsskyddet är aktiverat kommer vi på sidan för aktuella vattennivåer att redovisa för två olika mätpunkter i Arvika: en innanför översvämningsskyddet (Kyrkviken) samt en utanför (Glafsfjorden). Från och med idag kommer vi även att redogöra för nivåerna i Säfflelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under den löpande informationen.

Under natten har vattennivån i Kyrkviken sjunkit till +47.15. I Glafsfjorden fortsätter vattennivåerna att stiga och var kl 09.00 nu på morgonen +47.30, vilket är en ökning med 7 cm det senaste dygnet. Även i Byälven fortsätter vattennivåerna att stiga. Nivån i Säffle (Brucegatan) var i morse +46.32, vilket är en ökning med 4 cm det senaste dygnet.

Fortum och Arvika Kraft rapporterade under förmiddagen att vattnet högst upp i vattensystemet verkar ha nått kulmen och att de därmed kan följa den tappningsplan som planerats. SMHI rapporterar att kallare väder väntas under morgondagen och kommande vecka. Detta innebär att prognosen för vattennivåerna ligger kvar sedan tidigare. Kulmen för Glafsfjorden förväntas komma 4-6 januari med en vattennivå runt +47.50. I Säffle (Brucegatan) förväntas kulmen komma några dagar senare på nivåer runt +46.60.

Viktig påminnelse
Vi vill påminna om att titta till fastigheter och ägodelar som ligger nära vattenlinjen. Exempelvis båtar och bryggor som dragits upp på land men som nu kan vara under vatten.


Torsdag 2020-12-31

Vattennivå har fortsatt att stiga och var kl 7.30 +47.23. Prognosen från fortum och SMHI säger att vi kommer nå en högsta nivå runt den 4-6 januari på runt +47.50. Inom kommunen har man gått upp i stabsläge, det vill säga personal från verksamheter inom kommun och bolag samt Räddningstjänst träffas regelbundet för att tillsammans arbeta proaktivt med skyddsåtgärder som kan bli aktuella. Arvika och Säffle kommuner har gått upp i gemensam stab.

Räddningstjänsten uppmanar nu berörda fastighetsägare att vara uppmärksamma och kontakta sina försäkringsbolag om det skulle behövas. Du hittar mer information om vad som är viktigt att tänka på som fastighetsägare på webbplatsen.

Aktiveringen av översvämningsskyddet har gått enligt plan och pumparna förväntas starta under eftermiddagen. Det primära målet nu är att förhindra fortsatt stigning av Kyrkvikens vattennivå. I ett senare skede kan möjligheten att sänka nivån även övervägas.

Vi får en del frågor kring slussöppning i Säffle. Att öppna slussen i Säffle är ett av de möjligheter som kan övervägas i arbetet med att motverka höga flöden i Byälven och Glafsfjorden. För att öppna slussen i detta sammanhang krävs ett beslut från räddningschefen till Sjöfartsverket, som äger och ansvarar för slussen. Att öppna slussen kan ge minskade vattennivåer uppströms i Glafsfjorden och Harefjorden. Men denna effekt är beräknad utifrån att vattennivåerna fortsätter att stiga. Idag visar prognoserna att vattennivåerna snart, 4 – 6 januari, når sin kulmen . En öppning nu bedöms alltså ge en mycket liten effekt eller ingen effekt alls. Samtidigt vet vi att en öppning av slussen riskerar medföra så stora skador att de inte blir rimliga att åtgärda.

Med den prognosen vi har idag är den samlade bedömningen att beslut om att beordra slussöppning inte kommer att tas. Det faktiska läget, prognoser etc. följs upp dagligen i en samlad stabsfunktion i kommunen. Så även under nyårshelgen.

Ett beslut om beordrad slussöppning med stöd av räddningstjänstens lagstiftning kan inte fattas innan dess att kriterierna för att inleda en räddningsinsats är uppfyllda.


Onsdag
2020-12-30

Nya prognoser från Fortum indikerar högre vattennivåer än tidigare prognos.

Därför har beslut fattats att aktivera översvämningsskyddet och förberedelser för detta påbörjas omedelbart. Arbetet för att kunna använda skyddet kommer att påbörjas imorgon, torsdag den 31 december.

Från dess att arbetet påbörjats förväntas det vara klart inom cirka två dygn.

När översvämningsskyddet är taget i bruk kommer det innebära en marginell effekt på vattennivåerna utanför översvämningsskyddet med hänsyn till de vattennivåer som råder för tillfället. Det primära målet är att förhindra fortsatt stigning av Kyrkvikens vattennivå. I ett senare skede kan möjligheten att sänka nivån även övervägas.

Om du har frågor kan du kontakta staben på tfn 0570-827 90.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-18
Kontakta oss
 • 156. Säkerhet och bygg
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Kopparv 1

 • Mattias Larsson
 • Räddningschef
 • Tfn 0570-826 28

 • Teknik i Väst AB
 • 12. Teknisk stab
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Anders Norrby
 • VD
 • Tfn 0570-817 64
Mer information