Planteringar

Tulpanrabatt i Stadsparken

Blommor

De största blomsterplanteringarna finns i stadsparken, men prunkande urnor, blomlådor och amplar finns utplacerade lite varstans i Arvika. Alla sommarväxter och penséer kommer från kommunens växthus. Det rör sig om 20 000 tusen växter per år som drivs upp och planteras ut efter noggrant utarbetade planteringsritningar. Varje år brukar ha sitt eget tema.

Man arbetar också aktivt med att ersätta buskage med perenna planteringar vid nyanläggningar eller restaureringar.

Årets växtlista kan du få hos Arvika Fastighets AB, om du är intresserad av innehållet i planteringarna.


Stadsträd

Träden i Arvika kommuns tätorter är viktiga delar av våra tätortsmiljöer och är också värdefulla livsmiljöer för många djurarter.

I stadsparken finns en stor artrikedom på träd. Många träd härstammar från parkens anläggningsår och har vuxit sig mycket stora. Träden i stadsparken är märkta med namn och om du vill veta mer kan du hämta kartan med namnförteckning på webbplatsen.

Alléerna i Arvika centrum består främst av lindar, men längs med Storgatan och torget finns en vacker Magnoliaallé av arten Magnolia kobus. I Östra Esplanadens vackra allé - anlagd på 1880-talet - växer en blandning av hästkastanjer, lönnar och almar.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-02
Kontakta oss
  • Arvika Fastighets AB
  • 11. Park och tomtmark
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Anna Rundin
  • Parkchef
  • Tfn 0570-816 78