Årets parktema

Blomsterprogrammet i stadsparken är nytt inför varje år, ofta utifrån särskilda teman och färger.

Parktema 2023

För 2023 har parkavdelningen valt sommartemat ”Träd” i stadsparken och staden. Träden har en stor betydelse för oss. Förutom att vara vackra bidrar träden med ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är sådant naturen gör som människor har nytta av och som gör att vi får en behaglig och trivsam miljö att vistas i.

Träden producerar syre och förbättrar luftkvaliteten genom att ta upp luftföroreningar som fastnar på löv och barr. Därmed minskar mängden farliga partiklar som människor och djur andas in.

De ger oss skugga och sänker temperaturen i staden och fastigheter under varma dagar, skyddar oss från vind under hela året och lagrar in koldioxid under hela sin livstid. De fångar även upp regnvatten, vilket minskar risken för översvämningar och belastningen på kommunens dagvattensystem.

Ju större trädens krona är, desto större effekt har trädet på alla dessa fördelar. Därför är det viktigt att vi är rädda om våra träd så att de kan bli gamla och stora.

I samband med sommartemat ”Träd” har parkavdelningen satt upp skyltar på ett antal utvalda träd runtom i kommunen och stadsparken. På skylten kan du läsa hur mycket och vilka ekosystemtjänster trädet bidrar med. Forskning visar att vi mår bra av att vistas i miljöer med träd. Passa på att njut av vår fina stad och stadspark och håll utkik efter skyltarna vid träden. Hämta gärna kartan som visar var träden finns. 

Årets färgtema 2023

Årets färger i våra planteringar är rosa och orange från Magnolians frökapsel.

Hjälpte informationen på sidan dig?