Parker och grönområden

Arvika stadspark

Grönområdena i kommunens tätorter är viktiga för rekreation och avkoppling - de är stadens gröna lungor. I Arvika finns flera större parker och grönområden som flitigt nyttjas inte bara för promenader och utflykter utan också för aktiviteter och arrangemang. ​

Det är Arvika Fastighets AB som sköter parker, lekplatser och grönytor inom kommunen.

Arvika stadspark

Stadsparken grundlades efter Arvikautställningen 1911 och fick sin definitiva utformning 1913. Parken är vida känd för sin unika pergola, konstverken och inte minst blomsterprakten. Pergolan, som är täckt med vildvin, är uppdelad i två segment som tillsammans mäter hela 82 meter - en av de längsta i Europa. Bland skulpturerna finns bland annat "Hind med kid" av Arvid Knöppel och "Sommardopp" av Christian Eriksson.

Under senare år har fler attraktioner kommit till, till exempel aktivitetsparken - en stor lekplats med plats för lek för alla åldrar - och en scen.

Blomsterprakten är överväldigande från tidig vår till höst. Efter martenshelgen sätts tusentals lökar som ska glädja arvikaborna när våren kommer. Sommarblommorna sätts i mitten på juni - blomsterprogrammet i stadsparken är nytt inför varje år, ofta utifrån särskilda teman och färger. Alla växter odlas i kommunens eget växthus. 

I stadsparken finns en stor artrikedom på träd. Här finner du bland annat Himalayabjörkar med sina kritvita stammar och riksträdet Ornäsbjörk. Träden i stadsparken är märkta med namn. Om du är vill veta mer kan du hämta kartan med namnförteckning på webbplatsen.

Boka scen och elström

Utescenen kan lånas utan kostnad och bokas via Arvika Turistbyrå.

Det finns även möjlighet för den som vill arrangera ett evenemang i stadsparken att få tillgång till elström vid fontänen "Sommardopp". Detta bokas hos parkchefen.

Sågudden

Sågudden ligger alldeles intill centrala Arvika och är inte bara ett pittoreskt friluftsområde med hembygdsmuseum, ett antal äldre byggnader och café, utan också ett omtyckt rekreationsområde. På området finns också en örtagård, ritad av landskapsarkitekt Mona Wembling, och en välbesökt lekplats med attraktionen "Sågbanan" - en "inte-nudda-marken-bana". På sommaren flyttar djuren in på Sågudden och barnen kan hälsa på hos höns, kaniner, får och minigrisar. Djuren sköts av Västra Värmlands Fornminnesförening.

Om du vill veta mer om örtagårdens växter kan du hämta kartan med namnförteckning på webbplatsen.


Strandparken

Strax söder om Arvika järnvägsstation - nedanför järnvägen mot vattnet - ligger den vackra lilla parken Strandparken. Den ritades och anlades 1994 av tidigare stadsträdgårdsmästaren i Arvika Benno Gustafsson.

Palmviksesplanaden - "Slagfältet"

Norr om Palmviksområdet i Arvika sträcker sig ett långsmalt grönområde som i folkmun kallas för Slagfältet. Grönområdet planlades 1923. På området finns det stora gräsytor som passar bra för brännboll och andra aktiviteter. I den nedre delen finns en stor lekplats.

Promenadplatsen - "Badhusparken", "Palmviksparken"

Promenadplatsen, väster om Arvika Kommunala Musikskola vid Solbergs gränd, har anor sen 1870-talet och blev Arvikas första stadspark. Parken stympades kraftigt när varmbadhuset (nuvarande musikskolan) byggdes 1924, men än idag finns ett bestånd av vackra gamla lövträd.

Den lilla paviljongen som tidigare fanns i parken kan numera ses på Sågudden. Den stora järnurnan som idag står framför musikskolans entré kommer också från den gamla parken.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-02