Smittskydd

Smittskyddslagen säger att Myndighetsnämnden ansvarar för att smittskyddsåtgärder vidtas mot djur, vattentäkter, livsmedel, badvatten, ventilationsanläggningar, avloppsvatten, avfall och andra objekt som sprider eller misstänks sprida smitta.

I detta arbete samverkar Miljöstaben med länets smittskyddsläkare, som har det övergripande ansvaret för smittskyddet inom länet. Det kan bli aktuellt med utredningar om matförgiftning, legionärssjuka, papegojsjuka och mycket annat.

En stor del av det dagliga arbetet med tillsyn av exempelvis livsmedelslokaler, hotell, vandrarhem, avloppsanläggningar, vattentäkter, badanläggningar och lokaler för hygienisk behandling, kan också ses som förebyggande smittskyddsarbete.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om olika smittsamma sjukdomar som kan spridas via djur, vatten, livsmedel, badvatten, med flera objekt.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-30
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition
  • Tfn 0570-817 46

  • Miljöskyddsinspektörer:
  • Annika Larsson
  • Tfn 0570-827 27

  • Lina Ojala Serrander
  • Tfn 0570-817 55