Smittskydd

Det är Myndighetsnämnden som ansvarar för smittskyddsåtgärder vid misstänkt smitta.

Smittskyddslagen säger att Myndighetsnämnden ansvarar för att smittskyddsåtgärder vidtas mot djur, vattentäkter, livsmedel, badvatten, ventilationsanläggningar, avloppsvatten, avfall och andra objekt som sprider eller misstänks sprida smitta.

I detta arbete samverkar Miljöstaben med länets smittskyddsläkare, som har det övergripande ansvaret för smittskyddet inom länet. Det kan bli aktuellt med utredningar om matförgiftning, legionärssjuka, papegojsjuka och mycket annat.

En stor del av det dagliga arbetet med tillsyn av exempelvis livsmedelslokaler, hotell, vandrarhem, avloppsanläggningar, vattentäkter, badanläggningar och lokaler för hygienisk behandling, kan också ses som förebyggande smittskyddsarbete.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om olika smittsamma sjukdomar som kan spridas via djur, vatten, livsmedel, badvatten, med flera objekt.

Hjälpte informationen på sidan dig?