Misstänkt matförgiftning

Lagstiftningen säger att mat som hanteras utanför hushållet ska vara säker att äta, men runt 500 000 människor blir matfögiftade varje år.

Livsmedelsverket har genom noggranna undersökningar konstaterat att det i Sverige är ungefär 500 000 personer som blir matförgiftade varje år. Av dessa orsakas ungefär hälften av fallen genom brister i livsmedelshanteringen på restauranger, kaféer, pizzerior, konditorier, olika storkök och livsmedelsbutiker. Den andra hälften orsakas av fel som görs när man lagar mat i hemmen.

Det finns lagstiftning som säger att den som säljer, ger bort eller på annat sätt lämnar över mat till andra utanför det egna hushållet, ska vara så försiktig och noggrann att maten är helt säker att äta. Det finns kontroll på anläggningarna som serverar eller säljer mat. Ändå händer det att man blir sjuk när man har ätit ”ute”. Man har då fått en matförgiftning. Vilka sjukdomssymptom man får och hur sjuk man blir beror på vilken mikroorganism man har fått i sig med maten. Det finns både virus, bakterier och parasiter som sprids via mat. En del sorter bildar gift i maten, andra när de kommit in i kroppen. Dessa brukar ge kräkningar, diarréer och magknip. Det finns också vissa arter som inte tillverkar gift, utan ger en infektion endera i tarmarna eller också i hela kroppen.

Mat som ger matförgiftning kan vara lika god som felfri mat. Det gift som bakterierna bildar och de bakterier som ger matförgiftning smakar eller luktar inte illa på något sätt. Man märker därför ingenting förrän det är för sent. Hur snabbt man blir dålig efter man ätit den felaktiga maten varierar. Det beror framförallt på vilken bakterie det rör sig om.

Anmälan om matförgiftning

Om du misstänker att du blivit sjuk av mat som du köpt i en butik, på någon servering eller liknande är det viktigt att du på en gång tar kontakt med Miljöstaben - via telefon eller formuläret nedan. Personal från enheten gör genast ett besök där du köpt maten, för att göra en inspektion och ta de prover som behövs för att göra en utredning om vad du kan ha blivit sjuk av. Att få reda på orsaken är viktigt för dig som blivit sjuk och betydelsefullt genom att det kan förhindra att andra blir sjuka.

Om det tar för lång tid innan du kontaktar Miljöstaben, finns det oftast ingenting kvar av den misstänkta maten att ta prov på och då går det nästan aldrig att fastställa orsaken till sjukdomen.

När du anmäler en matförgiftning har du rätt att vara anonym, men för oss som utreder orsaken är det bättre om du uppger namn och telefonnummer. Vi kan då kontakta dig om vi behöver fler upplysningar och vi kan ju också meddela dig om resultatet av våra undersökningar. Du måste dock vara medveten om att om du uppger ditt namn kan du inte vara anonym, eftersom vi då inte har rätt att dölja vem du är. Andra uppgifter som vi behöver ha från dig är exempelvis:

 • Matställets namn.
 • När du åt maten (datum och tid)?
 • Hur många i samma sällskap som åt mat samtidigt?
 • Hur många som blev sjuka i samma sällskap?
 • Vilken mat åt du? Beskriv ingredienser och tillbehör.
 • Vad drack du?
 • Har du någon misstanke om vad som orsakade matförgiftningen och varför?
 • När blev du sjuk (datum och klockslag)
 • Vilka symptom hade du? (magknip, huvudvärk, feber, kräkningar, diarré, illamående).
 • Hur länge var du sjuk?
 • Har du kontaktat läkare?
 • Har det tagits några prover på dig?
 • Om du minns vad du åt de senaste 48 timmarna innan du blev sjuk så är det bra om du kan beskriva det.

Anmälningsformulär - matförgiftning

De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för Myndighetsnämndens administration och andra åtgärder som behövs för handläggning av ärendet samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna hanteras i enlighet med offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen samt dataskyddslagstiftningen och kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Som enskild har du rätt att, efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter som finns i registret. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas.

Du kan läsa mer om hur Arvika kommun hanterar personuppgifter på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?