Historiska fakta

Hamnen i Arvika är Sveriges innersta hamn. Under 1600-1900 talen fraktades stora kvantiteter gods till och från de många järn och glasbruken samt trä och pappersindustrierna.

För köpstaden Arvika, som vänder sig mot Kyrkvikens vatten, spelade sjöfarten länge en betydande roll. Hamnen erbjöd goda möjligheter till omlastning mellan olika transportslag, och det fanns en stor oljedepå.

1993 upphörde all nyttosjöfart och järnvägsspåren utmed Spårgatan togs bort. Under nittiotalet påbörjades omvandlingen av området med rivningar, restaureringar liksom genom att mark runt magasinen vid hamnplan ställdes i ordning. Senare har omvandlingen fortsatt med att oljecisterner demonterats och verksamheter flyttats.

År 2000 inträffade den senaste stora översvämningen i Arvika med den högsta noterade vattennivån någonsin. Efter den akuta räddningsinsatsen blev behovet av översvämningsskydd uppenbart.

På webbplatsen finns mer information om hamnens historia liksom om arbetet med översvämningsskydd.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-04