Planprogram och utredningar

Ett planprogram ger utgångspunkter och mål för fortsatt detaljplanearbete. Programskedet ger berörda sakägare möjlighet till tidig insyn och påverkan i planeringen. Ett program kan till exempel tas fram vid komplicerade planärenden.

Här finns information om de planprogram, utredningar och andra projekt som är aktuella inom Arvika kommun just nu.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-03-15
Kontakta oss