Tidsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan tar flera år. Det innebär en mängd utredningar, analyser, diskussioner och formuleringar av mål, riktlinjer och bärande idéer.

Dessa arbetas igenom under processen, bland annat genom politiska diskussioner och medborgardialog.

Flera av momenten är formella och måste genomföras enligt plan- och bygglagen:

1. Framtidsbild (2022)

2. Utvecklingsstrategi (2022)

3. Första utkast på översiktsplan (2022)

4. Samråd (2022)

5. Revideringar baserat på de synpunkter som kommer in under samrådet (2022)

6. Granskning (2023)

7. Revideringar baserat på de synpunkter som kommer in under granskningen (2023)

8. Antagen översiktsplan (2023)

9. Börja arbete för att genomföra det som beslutats i ÖP (2023-)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-07
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Sofia Vedin
  • Översiktsplanerare
  • Tfn 0570-816 93

  • Ida Svensson
  • Samhällsbyggnadschef
  • Tfn 0570-818 51