Hur tas översiktsplanen fram?

För att översiktsplanen ska hållas aktuell ska den ses över senast 24 månader efter varje politiskt val.

Representanter för alla politiska partier i Kommunfullmäktige deltar i arbetet. Detta gör de tillsammans med tjänstepersoner som representerar alla kommunens verksamheter.

Översiktsplanen tas fram i dialog med medborgare, näringsliv och andra intressenter.

Det är Kommunstyrelsen som ytterst ansvarar för arbetet med den nya översiktsplanen. När översiktsplanen ska antas politiskt ska den först beredas i Kommunledningsutskottet och därefter i Kommunstyrelsen - sedan tas beslut i Kommunfullmäktige.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-07
Kontakta oss
  • 19. Samhällsbyggnad
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Sofia Vedin
  • Översiktsplanerare
  • Tfn 0570-816 93

  • Ida Svensson
  • Samhällsbyggnadschef
  • Tfn 0570-818 51