Ny översiktsplan

Under 2021 startade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Arvika kommun. Översiktsplanen (ÖP) är ett av kommunens viktigaste dokument. Den beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

Just nu jobbar vi med att:

 • Förbereda för en medborgardialog där allmänheten samt vissa fokusgrupper kommer få möjlighet att tycka till om Hela Arvikas framtid.
 • Ta fram en framtidsbild som beskriver hur invånare, organisationer och näringsliv vill att Hela Arvika ska se ut på sikt och hur det ska vara att leva här då.
 • Sammanställa underlag och samla information kring de frågor som översiktsplanen ska beskriva.

Var med och tyck till om framtidens Arvika - enkät

Hur vill du att det ska se ut i Arvika kommun i framtiden? Nu kan du delta i arbetet med framtidens Arvika genom att svara på vår enkät om den nya översiktsplanen. Enkäten syftar till att i detta arbete ta fram ett underlag som ska ge en förståelse för vad vi tycker är viktigt och hur vi kan utveckla hela Arvika.

Det tar cirka 5-10 minuter att svara på enkäten och du hittar den via länken: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=f13caf3f5602länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista dagen att delta är den 31 augusti.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-07-07
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Sofia Vedin
 • Översiktsplanerare
 • Tfn 0570-816 93

 • Ida Svensson
 • Samhällsbyggnadschef
 • Tfn 0570-818 51