Ny översiktsplan

Under 2021 startade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Arvika kommun. Översiktsplanen (ÖP) är ett av kommunens viktigaste dokument. Den beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

Just nu jobbar vi med att:

 • Arbetet med mark- och vattenanvändningskartan har påbörjats. Det handlar fortsatt om planering över kvadratkilometer och hektar och inte kvadratmeter, men planeringen blir nu mer konkret. Var kan nya områden för bebyggelse placeras? Var behöver nya vägar gå? Vilka friluftsområden vill vi besöka i framtiden? Var finns kommunens nya arbetsplatser?
 • Samtidigt kommer också jämlikscertifieringen att vävas in i översiktsplanen och det arbetet kommer pågå under våren.
 • I vår kommer det blir aktuellt att prata med fler kommuninvånare om mark- och vattenanvändningskartan, därefter kommer politikerna få se det bearbetade förslaget. I slutet av maj är planen att ÖP-förslaget ska bli intern samrådsremiss för att under tidig höst komma till politikerna för beslut om samråd. Beslutet om samråd innebär att alla invånare och verksamheter i Arvika kommun får möjlighet att lämna synpunkter och tankar kring samrådsförslaget.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-08
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Sofia Vedin
 • Översiktsplanerare
 • Tfn 0570-816 93

 • Ida Svensson
 • Samhällsbyggnadschef
 • Tfn 0570-818 51