Ny översiktsplan

Under 2021 startade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Arvika kommun. Översiktsplanen (ÖP) är ett av kommunens viktigaste dokument. Den beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

Just nu jobbar vi med att:

  • Förbereda för en medborgardialog där allmänheten samt vissa fokusgrupper kommer få möjlighet att tycka till om Hela Arvikas framtid.
  • Ta fram en framtidsbild som beskriver hur invånare, organisationer och näringsliv vill att Hela Arvika ska se ut på sikt och hur det ska vara att leva här då.
  • Sammanställa underlag och samla information kring de frågor som översiktsplanen ska beskriva.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-18