Papperet

karta

Detaljplan för del av fastigheten Papperet 1, Arvika

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av fastigheten Papperet 1. På fastigheten bedrivs idag en mekanisk verkstad. Verksamheten vill expandera. Gällande detaljplan behöver ändras för att möjliggöra detta. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

Planhandlingar

Granskning pågår för detaljplanen den 8 september-29 september 2022. Handlingarna finns också utställda i stadshusets entré, Östra Esplanaden 5 i Arvika.

Vissa av handlingarna ovan är inte tillgänglighetsanpassade. Om du har problem med åtkomsten till dem, kontakta Jenny Bollner, tfn 0570-828 47 eller e-posta till jenny.bollner@arvika.se.


Synpunkter och mer information

Dina synpunkter på granskningsförslaget ska du lämna skriftligt senast den 29 september till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan. Om du inte har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget senast under granskningstiden, kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta:
planarkitekt Jenny Bollner, tfn 0570-828 47, jenny.bollner@arvika.se
eller
planarkitekt Josefin Larsson, tfn 0570-816 53, josefin.larsson@arvika.se

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-07