Harnäset, Östra Knåll 1:7

karta

Detaljplan för del av Harnäset, Östra Knåll 1:7

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Harnäset, Östra Knåll 1:7. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en avstyckning av fyra fastigheter för bostadsändamål samt utöka befintligt område för småbåtshamn. De fyra bostadstomterna öns­kas i anslutning till befintlig bebyggelse och gatumark i mellersta delen av Harnäset. Planförslaget stämmer överens med översiktsplanen.


Planhandlingar

Planhandlingar finns tillgängliga nedan under samrådsperioden 21 maj-31 augusti 2021.


Synpunkter och mer information

Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 31 augusti 2021 (förlängd tid) till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret nedan.

Om du har frågor om planförslaget, kontakta planarkitekt Jenny Bollner, tfn 0570-828 47 eller e-posta till jenny.bollner@arvika.se. Under Jennys semesterperiod 12 juli-17 augusti kontaktar du växeln för att bli kopplad till kollega som är på plats.

Lämna synpunkter via formuläret


Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer att registreras i ett ärendehanteringssystem och användas för ärendets hantering samt att alla uppgifter är offentliga. Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på www.arvika.se/dataskydd. * (obligatorisk)Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-10
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Ida Svensson
 • Samhällsbyggnadschef
 • Tfn 0570-818 51

 • Jenny Bollner
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-828 47

 • Josefin Larsson
 • Planarkitekt
 • Tfn 0570-816 53