Lyssna på sidan Lyssna

Klimatförändringar och miljö

solcellspark

Arvika kommun har som mål att vara en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. För att uppnå målet ska kommunen:

 • arbeta för ökad resurshushållning
 • producera och använda förnyelsebar energi
 • arbeta för en giftfri vardag
 • värna om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara med mera.
 • anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra

Miljööverenskommelse

Kommuner och Region Värmland har skrivit miljööverenskommelser tillsammans med länsstyrelsen. Överenskommelserna innehåller åtgärder som kommunerna och landstinget åtar sig att genomföra senast år 2020.

Syftet med miljööverenskommelserna är att skapa bättre förutsättningar för länet att nå miljömålen och de globala målen i Agenda 2030, att lära oss hantera ett förändrat klimat samt att bidra till ökad samverkan i det regionala miljö- och klimatarbetet.

Länsstyrelsen och kommunerna har tillsammans valt ut fem fokusområden inom vilka åtgärder prioriteras:

1: Minskad klimatpåverkan

2: Hållbar samhällsplanering

3: Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap

4: Hållbar vattenförvaltning

5: Hälsa och livsstil

Länsstyrelsen kommer årligen att följa upp hur kommunerna och regionen lyckas uppfylla åtgärderna i överenskommelserna.

Sidansvarig:

Stina Dahlblom

Sidan uppdaterad: 2019-01-14
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Stina Dahlblom
 • Miljöutvecklare
 • Tfn 0570-826 36
 • Mobil 073-270 78 83