Klimatförändringar och miljö

solcellspark

Arvika kommun har som mål att vara en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Målet för att minska vår klimatpåverkan och anpassa oss för klimatförändringar är att Arvika kommun ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser. För att uppnå målet ska kommunen:

 • arbeta för ökad resurshushållning
 • producera och använda förnyelsebar energi
 • arbeta för en giftfri vardag
 • värna om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara med mera.
 • anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04
Kontakta oss
 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Bertil Ahlin
 • Miljöutvecklare
 • Tfn 0570-819 86