Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Det finns avtalsservitut och officialservitut.


Avtalsservitut

Avtalsservitut är ett avtal mellan fastighetsägare om att upplåta en rätt för en eller flera fastigheter att använda en annan. Det är alltså en civilrättslig handling, ett avtal, utan inblandning från en myndighet och som inte kan överklagas. Det är avtalsservitut som skrivs in efter ansökan till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning.

Officialservitut

Officialservitut kommer till genom en förrättning utförd av en lantmätare och innebär ett myndighetsbeslut som kan överklagas.

Officialservitut kan beslutas efter ansökan om förrättning hos Lantmäteriet, avdelningen Fastighetsbildning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-02-03