Arkiv och ritningar

Hos kommunens Bygglovenhet finns ett arkiv med bygglovritningar, till exempel:

 • Planritningar (som visar planlösningen i en byggnad)
 • Fasadritningar (som visar hur byggnaden ser ut utifrån)
 • Situationsplaner (som visar var byggnaden är placerad på tomten)

Kontakta Bygglovavdelningen om du behöver en ritningskopia. Du behöver en fastighetsbeteckning eller av gatuadress för att kunna få fram ritningen.

Du kan se alla antagna detaljplaner från 2005 på webbplatsen. Om du vill se äldre detaljplaner, kontaktar du Samhällsbyggnad.

Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt är det viktigt att dina vatten- och avloppsledningar ansluter på rätt sätt till kommunens ledningsnät. Om du behöver veta hur ledningsnätet ser ut utanför din fastighet, till exempel var närmaste förbindelsepunkt finns, kontakta Arvika Teknik.

Förrättningskartor (kartor med fastighetsgränser) finns hos Lantmäteriet.

Mer information kring hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad olika typer av ritningar innehåller, finns på webbplatsen (se länkrutan "Mer information").

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-02
Kontakta oss
 • 19. Bygglov
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • Tfn 0570-820 12

 • 19. Samhällsbyggnad
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • Tfn 0570-816 00

 • Arvika Teknik AB
 • 12. Teknisk stab
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Gunilla Engström
 • Kart- och GIS-tekniker
 • Tfn 0570-816 56