Fastigheter och lantmäteri

Flerfamiljshus

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör de byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. Fastighetsindelningen är en del av samhällets infrastruktur. Den används till exempel när det planeras för bebyggelse, när det byggs vägar och järnvägar och i många andra sammanhang.

I Sverige är ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten delat mellan stat och kommun - i Arvika kommun är det statens lantmäteriverksamhet som svarar på frågor om lantmäteriförrättning, avstyckning, servitut, fastighetsregister, lagfarter, gemensamma vägar och liknande frågor.

Kontaktuppgifter till lantmäteriets olika kontor finns på lantmäteriets webbplats.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-07