Lyssna på sidan Lyssna

Ta hand om döda djur

Sällskapsdjur

Du får gräva ner döda sällskapsdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar på egen mark, om du gräver graven så pass djup att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Det måste också vara ett tillräckligt avstånd till vattentäkter, granntomter, vattendrag och andra känsliga objekt. Större djur bör lämnas till kremering eller begravas på en begravningsplats för djur.

För sällskapsdjur finns det flera godkända kremeringsanläggningar runt om i landet. Jordbruksverket har mer information.

Det finns också en djurbegravningsplats för kremerade sällskapsdjur strax utanför Arvika tätort, som drivs av Djurskyddet Westra Wermland.


Häst

Inom Arvika kommun är det tillåtet att gräva ner en död häst inom Gunnarskogs och Mangskogs församlingar. Platsen för nedgrävningen måste godkännas i förväg av Miljöstaben. Miljöstaben kan ge mer information om hur nedgrävningen bör göras.

I de andra församlingarna inom kommunen gäller att den döda hästen ska sändas till en godkänd eller registrerad kremeringsanläggning. Jordbruksverket har mer information om godkända kremeringsanläggningar som tar emot självdöda eller avlivade hästar.


Lantbrukets djur

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter och så vidare räknas till produktionsdjur och får inte grävas ner. Det är olagligt att gräva ner sådana kadaver i mark eller gödselstäder, liksom att slänga ut kadaver eller kadaverrester i skogen till vilda djur. Döda djur ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning. Mer information bland annat om anläggningar finns hos Jordbruksverket.


Djur i skog och mark

Vilda djur kan lämnas i skogen utan att begravas eller grävas ner utan att det behövs tillstånd. Det är alltid markägaren i första hand som är ansvarig för döda djur i skog och mark. Om du hittar dött vilt som räknas som "statens vilt" ska det anmälas till polisen. Sådana djur kan vara lodjur, örnar, ugglor, storkar, hackspettar eller hjortdjur. Naturvårdsverket har mer information.

Sidansvarig:

Kjell Karlsson

Sidan uppdaterad: 2018-03-20
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition
  • Tfn 0570-817 46

  • Kjell Karlsson
  • Miljöskyddsinspektör
  • Tfn 0570-817 51