Riva, rivningslov

När du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kan du behöva lämna in en ansökan om rivningslov. Om byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område eller utanför områdesbestämmelser kan det räcka med en rivningsanmälan.

I prövningen om rivningslov tittar handläggaren på om byggnaden har kulturhistoriskt värde eller om den omfattas av rivningsförbud i detaljplanen.

Ansöka om rivning

Handlingar som behövs:

 • Ansökningsblanketten "Ansökan om bygglov mm" (vid rivningsanmälan använd blanketten "Anmälan enligt plan- och bygglagen")
 • Situationsplan (markera vilken byggnad/byggnader som rivningen avser)
 • Rivningsplan
 • Rivningsinventering 

Mer information kring hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad
olika typer av ritningar innehåller, finns på sidan "Areor, höjder och ritningar. Länk till annan webbplats."

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-14
Kontakta oss
 • 19. Bygglov
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Tfn 0570-820 12

 • Telefontider mån, tis o tors kl 10.00-11.45
 • Besök bokas via e-post.

 • E-post:
 • bygglovenheten@arvika.se

 • Personalvakanser gör att det för närvarande är längre väntetid för bygglovärenden liksom att komma fram på telefon.