Ovårdade tomter

skrotbil

Ovårdade tomter är ett mycket vanligt skäl till osämja mellan grannar. Genom att ta hand om sin tomt och förvara sina ägodelar på ett ordnat sätt undviker man både olycksrisker och grannosämja.

Du är enligt plan- och bygglagen skyldig att hålla din tomt i ett vårdat skick. Det innebär till exempel att du inte kan ha stora mängder med bråte och upplag på din tomt. Det kan också innebära att häckar och träd måste ansas. Har du avfall eller föremål som kan läcka ut miljöfarliga ämnen så måste de hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas.

Skrotbilar på tomten

Förvarar du många fordon, eller har fordon i dåligt skick på din tomt, kan du bli tvungen att ta bort dem. Dels för att tomten inte ska ha ett ovårdat utseende, men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska och bromsvätska på marken.

Har du äldre fordon som kan läcka kemikalier gör du miljön en tjänst om du ser till att detta förhindras. Släpper du ut kemikalier i miljön riskerar du dessutom att bli anmäld och dömd för miljöbrott.

Vem kontaktar jag?

Om du anser att en tomt är ovårdad och därmed en störning för omgivningen, så kan du vända dig till Bygglovsavdelningen (om den ovårdade tomten ligger inom ett område med detaljplan) eller till Miljöstaben (om tomten finns i ett område utanför detaljplan).

Hjälpte informationen på sidan dig?