Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om du vill veta om det är möjligt att bygga på platsen.

I prövningen om ett förhandsbesked tillfrågas berörda grannar. Handläggaren tittar också på om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet och om det till exempel är möjligt att anordna vatten och avlopp.

Beslut om ett förhandsbesked fattas vid Myndighetsnämnden sammanträde. Det gör att den här typen av ärenden har längre handläggningstid än ett bygglov.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras då ett förhandsbesked inte kan förlängas.


Ansöka om förhandsbesked

Ansökningshandlingarna till förhandsbeskedet kan vara enkla.

Handlingar som behövs:

 • Ansökningsblanketten "Ansökan om bygglov mm"
 • Situationsplan (markera platsen där byggnaden tänkt placeras)

Mer information kring hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad
olika typer av ritningar innehåller, finns på sidan "Areor, höjder och ritningar. Länk till annan webbplats."

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-14
Kontakta oss
 • 19. Bygglov
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Tfn 0570-820 12

 • Telefontider mån, tis o tors kl 10.00-11.45
 • Besök bokas via e-post.

 • E-post:
 • bygglovenheten@arvika.se

 • Personalvakanser gör att det för närvarande är längre väntetid för bygglovärenden liksom att komma fram på telefon.