Bygga nytt, ändra eller riva

Hus under uppbyggnad

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Det som du bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns och många intressen ska vägas samman.

När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer också samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda. Kommunens Bygglovavdelning bevakar så att dina önskemål följer målen för bebyggelseutvecklingen i kommunen, liksom kraven på den lokala miljön och en hållbar utveckling. 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-02