Buller och luftkvalitet

Vy över hustak

Frisk luft är en viktig förutsättning för god hälsa. Särskilt känsliga grupper för luftföroreningar är barn, gamla och personer med luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar. Den största källan till luftföroreningar i Arvika tätort är trafiken.

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Höga bullernivåer kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, sämre kommunikation, trötthet, irritation, stress och sömnsvårigheter. Störs du av buller kontaktar du i första hand den som orsakar bullret, exempelvis fastighetsägaren eller företaget.

Sidan uppdaterad: 2022-08-18
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition
  • Tfn 0570-817 46

  • E-post
  • miljostaben@arvika.se

  • Miljöskyddsinspektörerna nås säkrast 8.00-9.00.