Lyssna på sidan Lyssna

Buller och luftkvalitet

Vy över hustak

Frisk luft är en viktig förutsättning för god hälsa. Särskilt känsliga grupper för luftföroreningar är barn, gamla och personer med luftvägs-, hjärt- och kärlsjukdomar. Den största källan till luftföroreningar i Arvika tätort är trafiken.

Ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa kallas för buller. Höga bullernivåer kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, sämre kommunikation, trötthet, irritation, stress och sömnsvårigheter. Störs du av buller kontaktar du i första hand den som orsakar bullret, exempelvis fastighetsägaren eller företaget.

Sidan uppdaterad: 2019-12-19
Kontakta oss
  • 15. Miljöstaben
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Expedition
  • Tfn 0570-817 46

  • E-post
  • miljostaben@arvika.se

  • Miljöskyddsinspektörerna nås säkrast 8.00-9.00.