Anmälan om tillfällig övernattning

Om du har bokat för övernattning i en skola eller annan offentlig lokal i kommunen ska detta anmälas till Räddningstjänsten.

Regler, inlämningstid för anmälan och beskrivning på hur en förläggningsplan ska se ut, finns på webbplatsen.

UPPGIFTER OM LOKALEN SOM ANVÄNDSARRANGÖRJag har tagit del av reglerna för övernattning: * (obligatorisk)
Jag har tagit del av reglerna för övernattning:Mer information om Arvika kommuns hantering av personuppgifter finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?