Tillgänglighet

Det finns många olika former av funktionshinder som gör vardagen problematisk. Det kan vara svårt för alla att ta sig in i offentliga lokaler eller butiker. Ibland finns det markskyltar som spärrar vägen på trottoarer.

Det finns lagar och regler för hur tillgängligheten ska hanteras, inte bara i nya byggnader utan också i befintlig miljö. En sådan lag är Lagen om enkelt avhjälpta hinder.

Lagen säger att "lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser" ska anpassas för ökad tillgänglighet.

Det kan handla om anpassningar som:

 • mindre nivåskillnader eller tunga dörrar
 • kontrastmarkeringar
 • varningsmarkeringar
 • skyltning
 • belysning
 • balansstöd och ledstänger
 • ljudmiljö (gäller för publika lokaler)
 • fast inredning (gäller för publika lokaler)

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att åtgärda hindren i fastigheten.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-11
Kontakta oss
 • 19. Bygglov
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • Tfn 0570-820 12

 • Telefontider mån-tors kl 10.00-11.45
 • Besökstider mån-tors kl 13.00-15.00

 • E-post:
 • bygglovenheten@arvika.se