Lyssna på sidan Lyssna

Köpa tomt

Arvika kommun kan erbjuda byggklara villatomter. Detta betyder att  tomterna redan är fastighetsbildade, anslutningar för vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns, och även gator samt el och tele finns i områdena.

Hur gör du om du vill köpa en tomt?

I samband med att du är ute och tittar på tomter bör du även ta del av gällande detaljplan, så att det som du planerar att bygga på tomten också är tillåtet. Detaljplanerna finns hos Bygglovavdelningen i stadshuset.

När du har bestämt dig kontaktar du kommunens mark- och exploateringsingenjör och ni skriver ett köpekontrakt. Du lämnar information om personuppgifter på köparna och vilket datum som du vill tillträda tomten (då även köpeskillingen ska vara betald). När köpehandlingen är undertecknad skickar kommunen faktura på köpeskillingen till dig.

På tillträdesdagen överlämnas de handlingar som du behöver för att söka lagfart. Det är det undertecknade köpebrevet och värdeintyg (om tomten saknar taxeringsvärde). Samtliga handlingar ska finnas med i ansökan om lagfart och ansökan ska göras inom 3 månader från det datum du tillträdde.

Lantmäteriet kan berätta mera om hur du söker lagfart, vad det kostar med mera. Post- och telestyrelsen kan ge information om telefoni och bredband. Mer information om bygglov, anslutning till kommunalt vatten och avlopp, el med mera finns på webbplatsen.  

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-06
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Wärnevall
  • Mark- och exploateringsingenjör
  • Tfn 0570-817 60