Köpa tomt

Arvika kommun kan erbjuda byggklara villatomter. Detta betyder att  tomterna redan är fastighetsbildade, anslutningar för vatten och avlopp finns framdraget till tomtgräns, och även gator samt el och tele finns i områdena.

Hur gör du om du vill köpa en tomt?

I samband med att du är ute och tittar på tomter bör du även ta del av gällande detaljplan, så att det som du planerar att bygga på tomten också är tillåtet. Detaljplanerna finns hos Bygglovavdelningen i stadshuset. Då det för närvarande är högt tryck på villatomter är det en fördel att ta kontakt med ansvarig fastighetsmäklare Katarina Nyberg Grabner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att reservera en tomt som du är intresserad av.

När du har bestämt dig kontaktar du ansvarig fastighetsmäklare Katarina Nyberg Grabner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ni skriver ett köpekontrakt. När kontraktet är signerat av kommunens mark- och exploateringsingenjör så bokas tid för tillträde.

På tillträdesdagen betalas köpeskillingen och kommunen överlämnar de handlingar som du behöver för att söka lagfart, köpebrev och eventuellt värdeintyg (om tomten saknar taxeringsvärde). Samtliga handlingar ska finnas med i ansökan om lagfart och ansökan ska göras inom 3 månader från det datum du tillträdde.

Lantmäteriet kan berätta mera om hur du söker lagfart, vad det kostar med mera. Post- och telestyrelsen kan ge information om telefoni och bredband. Mer information om bygglov, anslutning till kommunalt vatten och avlopp, el med mera finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-02