Skadedjur

Ibland kan man få problem med djur, fåglar eller insekter i bostaden eller på tomten. Skadedjur och ohyra kan orsaka stor ekonomisk skada genom att angripa till exempel livsmedel, textilier och träprodukter.

Till ohyra räknas ofta olika typer av mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor med mera. Om en insekt ska betraktas som ohyra avgörs inte av arten, utan av mängden och platsen insekten uppträder på. Detsamma gäller för skadedjur som möss, råttor, kråk- och måsfåglar, grävlingar och andra vilda djur som uppehåller sig i närheten av våra bostäder.

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att sanera för ohyra och skadedjur i sin fastighet. Denna skyldighet gäller även om det är en hyresgäst i en lägenhet i ett flerbostadshus som har orsakat att ohyran kommit. Bor du i villa bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-04
Kontakta oss
 • 15. Miljöstaben
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Expedition
 • Tfn 0570-817 46

 • Lina Ojala Serrander
 • Miljöskyddsinspektör
 • Tfn 0570-817 55

 • Mats Rydström
 • Miljöchef
 • Tfn 0570-817 47