Förslag nya renhållningsföreskrifter

Mosseberg

Ett förslag till nya renhållningsföreskrifter har tagits fram. De nuvarande renhållningsföreskriftera är från 2015 och är nu i behov av uppdatering. Förslaget till nya föreskrifter har anpassats efter nuvarande förhållanden och lagändringar. Innan kommunen antar de nya föreskrifter ska kommunen samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse och ställa ut ett förslag för granskning under minst fyra veckor.

Senast den 15 december behöver vi få in ditt yttrande. Du skickar synpunkterna skriftligen via e-post till elin.staxhammar@arvika.se eller via brev Teknik i Väst AB, Elin Staxhammar, 12. Administration, 671 81 Arvika. Märk kuvert/e-post med ”Yttrande nya renhållningsföreskrifter Arvika kommun”.

Hjälpte informationen på sidan dig?