Avfall och återbruk

Man som slänger skräp på återvinningscentralen

Att ta hand om avfall från hushåll och industri på ett riktigt sätt, är viktigt för att undvika att sprida farliga ämnen eller smittor, men vårt avfall är också en resurs som vi tar till vara genom återbruk och återvinning. Det som återvinns används till nya produkter eller till värme och energi. På så sätt sparar vi på våra naturtillgångar.

I Arvika kommun är det Teknik i Väst AB som ansvarar för frågor som rör avfall och återvinning. Det finns mer information (liksom kontaktuppgifter) på teknikbolagets webbplats kring till exempel:

  • abonnemang, priser och avtal
  • sophämtning
  • slamtömning
  • matavfall
  • sopsortering, återbruk och återvinningsstationer

Sophämtningsturer körs alltid utifrån de schemalagda rutterna utom vid ett fåtal större helger som jul och midsommar. När turerna ändras aviseras detta alltid via SMS, webbplats, sociala medier samt annons i lokalpressen.

Avfallsplan

Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan. Genom avfallsplanen beskriver kommunen sitt arbete med avfall. Planen ska bland annat innehålla kommunens åtgärder för att förebygga avfall, liksom åtgärder för att öka återbruk och återvinning.

En ny avfallsplan för Arvika ska tas fram. Arbetet utförs i samverkan med Årjäng och Eda kommuner och målsättningen är att den nya avfallsplanen ska vara klar under 2022. Mer information finns på webbplatsen.

Avfallsplanen, tillsammans med de lokala renhållningsföreskrifterna, utgör kommunens renhållningsordning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-10-04