Lyssna på sidan Lyssna

Industritomt - Graninge

Verksamhetsområde planerat för handel och småindustri av ej störande slag. Bra läge intill riksväg 61 mot Kongsvinger. Lämplig tomt avstyckas i samråd med köparen. Markpris mellan 85 och 175 kr/kvm, beroende på läget inom planområdet och markförhållande.

karta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-07
Kontakta oss
  • 19. Planering och utveckling
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Jenny Wärnevall
  • Mark- och exploateringsingenjör
  • Tfn 0570-817 60

  • Hilde Axelsson
  • Planeringschef
  • Tfn 0570-818 51