Lyssna på sidan Lyssna

Gymnasiesärskola

Barn och ungdomar som inte kan gå i gymnasieskola därför att de har en funktionsnedsättning, går i gymnasiesärskolan. Även de som fått ett begåvningsmässigt funktionshinder på grund av förvärvad hjärnskada har rätt att gå i gymnasiesärskola.

På gymnasiesärskolans nationella program går elever med lindrig utvecklingsstörning. Individuella program är anpassade till varje elevs förutsättningar. Varje elev har därför en individuell plan för sina studier.

I Arvika kommun erbjuds följande program inom gymnasiesärskolan:

  • Programmet för fordonsvård och godshantering

Mer information om utbildningen kan du få nedan eller genom rektor Anneli Guttman.

Kommunens erbjuder också korttidstillsyn för skolungdom över 12 år som har behov av extra stöd enligt LSS (lagen om särskilt stöd).

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-11-06
Kontakta oss
  • 112. Gymnasiesärskola
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Jägarg 8

  • Expedition (Taserudsgymnasiet)
  • Tfn 0570-826 83

  • Anneli Guttman
  • Rektor
  • Tfn 0570-826 47
  • Mobil 070-517 87 06