Lyssna på sidan Lyssna

Resor, gymnasium

Arvika kommun följer Värmlandstrafiks regler för gymnasieelevernas dagliga resor. För att få bidrag till dagliga resor till gymnasieskolan, måste du uppfylla följande villkor:

 • Du måste vara under 20 år.
 • Din kortaste väg till skolan skall vara minst 6 km
 • Du får inte ha inackorderingstillägg
 • Du ska vara heltidsstuderande i gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning eller annan läroanstalt på gymnasial nivå
 • Utbildningens längd ska vara minst 8 veckor.

Ansökan

Eleven ansöker om resebidrag på en särskild blankett, som delas ut i maj till elever i årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan. Ansökan lämnas på skolans expedition före vårterminens slut eller skickas till expeditionen, Lärande och stöd i god tid före höstterminens start. Saknar du blankett finns den att hämta på skolans expedition eller på webbplatsen.

Resebidrag erbjuds från den adress där eleven är folkbokförd.

Värmlandskort

Resebidraget utgörs i de allra flesta fall av ett Värmlandskort med gymnasieladdning. Undantag görs om eleven inte har möjlighet att använda kollektivtrafik eller har mer än 10 kilometer resväg från bostaden till närmaste hållplats.

Varje hemkommun ansvarar för att dela ut busskort till elever folkbokförda i sin kommun. Det innebär att alla elever som har längre än 6 km till skolan, oavsett om de går på kommunala eller fristående skolor, ska göra ansökan om busskort hos sin hemkommun.

Elever från Arvika kommun som går på Solbergagymnasiet, Taserudsgymnasiet eller Estetiska skolan kvitterar ut sina busskort på respektive skolas expedition. Elever från andra kommuner som studerar i Arvika får information från sin hemkommun om var korten kan hämtas.  Elever på gymnasieskolor utanför Arvika kommun får information om när/var gymnasiekortet kan kvitteras ut i god tid före skolstarten i augusti.

Första dagarna på höstterminen, innan handläggare hunnit dela ut korten, får du åka till och från skolan på ett giltighetsbevis. Det finns att hämta gratis på alla Värmlandstrafiks försäljningsställen. Giltighetsbeviset ska fyllas i med dina personuppgifter. När du sedan får ditt Värmlandskort med gymnasieladdning ska det kombineras med giltighetsbeviset. Fyll i kortets nummer på giltighetsbeviset och förvara dem tillsammans i plastfickan.

Kortet gäller dygnet runt alla dagar i veckan.

Anslutningsresa

En elev som har minst sex kilometer färdväg mellan bostad och närmaste hållplats, får även bidrag för anslutningsresan. Bidraget är 215 kr/månad (vt 2018) och söks på samma blankett som resebidraget.

Förändringar under läsåret

Om en elev avbryter sina studier, flyttar eller får inackorderingstillägg ska kortet omedelbart återlämnas till expeditionen, Lärande och stöd. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter angetts i ansökan krävs eleven på ersättning för den tid som denne felaktigt innehaft Värmlandskort med gymnasieladdning.

Förlorat kort

Om du tappar bort ditt kort eller om det blir stulet hjälper skolans handläggare dig. Kortnumret spärras och du får ett nytt kort. Det nya kortet kostar 200 kr.

Om du inte har rätt till Värmlandskort

Elever som inte är berättigade till resebidrag kan själva köpa "Värmlandskort skolungdom", som kostar 488 kr/månad (vt 2018) för resor i Arvika och Eda kommuner. För resor inom enbart Arvika tätort (Ingesund/Solvik/Prästängen) finns ett periodkort som kostar 270 kr/mån (vt 2018) för skolungdom. Korten kan köpas på Värmlandstrafiks försäljningsställen.

Sidansvarig:

Carina Grahn

Sidan uppdaterad: 2018-01-30
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Carina Grahn
 • Planeringssekreterare
 • Tfn 0570-818 59