Lyssna på sidan Lyssna

Framtidens skolorganisation

skolbarn

I Arvika kommun pågår ett omfattande arbete med framtidens skolorganisation - ett arbete som kommer att pågå under många år för att avslutas runt 2021. I Inriktningen i arbetet är att minska på antalet enheter och istället samla mer resurser på de enheter som finns kvar. Detta betyder att vissa skolbyggnader anpassas till ren förskoleverksamhet eller läggs ner, medan andra skolor byggs till. En nybyggd högstadieskola kan ersätta de tre nuvarande högstadieskolorna i kommunen.

Målet är en skolorganisation som ger så bra förutsättningar som möjligt för alla elever i Arvika kommun.

Förslaget till ny skolorganisationPDF hittar du på webbplatsen.

Framtidens skolorganisation är inte ett enskilt ärende, utan åtgärderna bakas in i den totala budgeten för Arvika kommun varje år.

Detta händer 2018

 • Arbetet med att göra förändringar inom skolan pågår och Arvika Fastighets AB arbetar med planering och ombyggnation på flera av de berörda skolorna.
 • Arvika Fastighets AB kommer under våren att detaljprojektera renovering och byggnation av Sulviks skola. Renoveringen/byggnationen kommer att påbörjas hösten 2018. Arbetena blir omfattande och man har bedömt att byggmiljön blir en säkerhetsrisk för barn och personal. Därför kommer verksamheten att flyttas till Jössefors skola under renoveringstiden. Jössefors skola anpassas med fyra nya klassrum för att hantera fler elever. När renoveringen är klar flyttar eleverna i Sulviks upptagningsområde tillbaka till Sulviks skola.

 • Ett inriktningsbeslut har tagits på att bygga en ny högstadieskola i Arvika kommun. En projektorganisation och en politisk styrgrupp arbetar med att samordna och ta fram ett förslag på den nya skolan. Under vintern pågår arbetet på många plan. Elevråden, ungdomsråd, lärare, Elevhälsan och en arbetsgrupp för skolbibliotek är bara några av alla delaktiga som funderar på hur verksamheten ska utformas i den nya skolan. Även en upphandling av arkitekt pågår - men detta handlar inte om att detaljutforma nya skolan utan om att beräkna volymer och kostnader. Detaljplanearbetet för skolans placering pågår och kommer att presenteras under våren.
  ProjektplanenPDF finns att hämta på webbplatsen.
 • Bygget av en ny förskola vid Dottängen pågår och ska vara färdigt till höstterminen 2018. Den nya förskolan kommer att rymma sex avdelningar och ge plats åt cirka 100 barn. PlanritningarnaPDF finns att hämta på webbplatsen.

Sidansvarig:

Christian Persman

Sidan uppdaterad: 2018-02-15
Kontakta oss
 • 16. Lärande och stöd
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Christian Persman
 • Utvecklingsledare
 • Tfn 0570-828 27