Lyssna på sidan Lyssna

Myrstacken

Myrstacken är en förskola med två 1-5 årsavdelningar. Förskolan har en suverän utomhusmiljö med närhet till skogen. Myrstacken jobbar med utomhuspedagogik som inriktning, vilket innebär att barnen vistas mer utomhus och när vädret tillåter äter de ute.

Verksamhetsidén bygger på att verksamheten ska vara rolig och lärorik för alla barn och att barnen ska känna sig trygga.

Verksamhetens strävan är att barnen utvecklas till ansvarskännande medmänniskor och att leken är i centrum.

Vi erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet och utgår från barnens behov och förskolans läroplan:

På Myrstacken får barnen möjlighet att lära känna alla vuxna och barn eftersom det sker att genomtänkt samarbete mellan alla avdelningar.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-06-14
Kontakta oss
  • 100. Myrstacken
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Rackstadv 19-21

  • Avd Jonte Myra,
  • tfn 072-707 76 96
  • Avd Skogsmyra,
  • tfn 072-708 49 92

  • Catarina Olsson
  • Förskolechef
  • Tfn 0570-827 39