Lyssna på sidan Lyssna

Bredband och IT

Datorer

Bredband är samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ha anslutning till Internet med hög överföringshastighet, till exempel via ADSL (telefonnätet), fiberkabel eller mobilt bredband (3G, 4G).

Inom Arvika kommun finns många olika operatörer och tjänsteleverantörer. Vilka du kan välja på beror bland annat på var du bor och hur du bor - i villa eller lägenhet. Hastigheten du får som bredbandskund beror i sin tur på vilken operatör och vilken abonnemangsform du valt, men det kan också bero på hur långt ifrån telestationen du bor och kvaliteten på kopparledningarna (ADSL) eller hur utbyggt mobilnätet är.

Utbyggnad av fibernätet pågår på många håll i kommunen, dels i olika fiberföreningars regi och dels genom bland annat det kommunala bolaget Arvika Kommunät AB. Kommunnätet är ett öppet nät med många tjänster och leverantörer och baseras till största delen på snabb fiberoptik.

Som hyresgäst hos Arvika Fastighets AB kan du få bredband via ComHem, TeliaSonera eller Arvika Kommunnät. Du kan kontakta Arvika Fastighets AB om du har frågor - eller ComHem, TeliaSonera respektive Arvika Kommunnät direkt kring vad som gäller för ditt område.

Som konsument kan du få tips från bland annat PTS, Surfa Lugnt och Konsumentverket om vad du bör tänka på innan du väljer, liksom om säkerhetsfrågor som rör internetsäkerhet.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-12