Lyssna på sidan Lyssna

Sammanträdestider

Ett utförligare schema som även innehåller datum för utsändning av handlingar 2014 finns att hämta som en pdf-filPDF (pdf, 21.9 kB). 2015 års version av denna kommer att publiceras så snart den är fastställd.

Jan - juni 2015

             
Politiskt organ Kl Jan Feb Mar Apr Maj Juni
Kommunfullmäktige 19.00 26 23 30 27 25 29
Trivsel, trygghet, bärkraft 15.00            
Tillväxt, kompetens 15.00            
Kommunstyrelsen 14.00 7, 12 9 16 13 11 15
Utskottet för vård och omsorg 13.15 22 19 19 16 21 17
Utskottet för lärande och stöd 13.00 14, 28 11, 25 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17
Kommunledningsutskottet 8.30 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22
Myndighetsnämnden 14.15 20 10 10 7 12 9
Namnberedningen 15.00 22 19 19 22 21  
Kommunala handikapprådet 13.30   12   23   11
Kommunala pensionärsrådet 13.30   10   21   9
Stiftelsen Glaskogen 9.00     26     4
Stiftelsen Glaskogens au 9.00     5   12  
Arvika Fastighets AB 8.00   25   8 26  
Arvika Teknik AB/Arvika Fjärrvärme AB 8.30   24   7 26  
Budgetberedningen 13.00            

Juli - dec 2015

             
Politiskt organ Kl Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige 19.00   31 28 26 30 14
Trivsel, trygghet, bärkraft 15.00            
Tillväxt, kompetens 15.00            
Kommunstyrelsen 14.00   17 14 12 16, 30  
Utskottet för vård och omsorg 13.15   20 17 15 19 17
Utskottet för lärande och stöd 13.00 1 Prel 5, 19 2, 16, 30 14, 28 11, 25 9, 22 Prel
Kommunledningsutskottet 8.30   10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14
Myndighetsnämnden 14.15   11 8, 29   10 8
Namnberedningen 15.00   20 24 21 19 17
Kommunala handikapprådet 13.30   27   22   10
Kommunala pensionärsrådet 13.30   25   20   10
Stiftelsen Glaskogen 9.00           3
Stiftelsen Glaskogens au 9.00         12  
Arvika Fastighets AB 8.00   26 30   18 16
Arvika Teknik AB/Arvika Fjärrvärme AB 8.30   25 29   17 15
Budgetberedningen 13.00            

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-01-27