Lyssna på sidan Lyssna

Öppenvården Omnibus

Vad är Omnibus?

Öppenvården Omnibus erbjuder behandling i öppenvårdsform för människor med alkohol- och drogberoende. Erfarenheter har visat att de flesta med sådant beroende kan behandlas med gott resultat i öppenvård.
Öppenvården Omnibus erbjuder också stöd i olika former till anhöriga som har någon med beroendeproblematik i sin närhet. Att leva som anhörig till en person med missbruk innebär ofta att man dras med i missbrukarens destruktivitet - man kan utveckla ett medberoende.

Hur arbetar vi på Omnibus?

Öppenvården Omnibus erbjuder idag, som en av få behandlingsenheter i Sverige, en välstrukturerad och komplett 12-stegsbehandling helt baserad på en terapeutisk förståelse av Anonyma Alkoholisters program för nykterhet och tillfrisknande, så som det presenteras i Stora boken.

Varje patient får vid starten av behandlingen en egen bok, där hela innehållet i programmet presenteras, denna bok behåller de även efter avslutad behandling.

Den sammanlagda behandlingstiden på Omnibus är 62 veckor och behandlingen anses då fullföljd.

Så här är behandlingen är upplagd:

1. Primärbehandling helt enligt AA:s 12-stegsprogram sker under tio veckor på förmiddagar (måndag-fredag kl 8.00-12.00). Under denna tid arbetar klienterna med steg 1, 2 , 3, 4 och 5. I slutet av primärbehandlingen påbörjas arbetet i steg 6, vilket fortsätter i efterbehandlingen.


2. Eftervårdsbehandling sker en kväll per vecka (torsdag kväll) under tiden av ett år. Fokus ligger på att arbeta för en inre förändring med hjälp av steg 4-10 i programmet. I slutet av efterbehandlingen är klienterna på Omnibus färdiga med sitt stegarbete för att leva i nykterhet och tillfrisknande. Detta sker med hjälp av utvecklingsstegen/tillväxtstegen i 12-stegsprogrammet, nämligen steg 10, 11 och 12.

Öppet hus varje torsdag

Öppenvården Omnibus har öppet hus varje torsdag kl 14.00-16.00. Det är ett enkelt sätt att komma i kontakt med oss på Omnibus, oavsett om du har problem eller om du är anhörig eller bekant med någon som du är orolig för. Du hittar oss på Parkgatan 26 i Arvika (ingång från baksidan av kiosken).

Rådgivning och tidsbokning

Öppenvården Omnibus erbjuder rådgivning och tidsbokning för samtal för den som har behov att prata om sina problem rörande alkohol eller andra droger, liksom för den som är anhörig. Detta för att hitta lösningar. Du kan sedan få ytterligare hjälp om du så önskar.

Alla kontakter är helt anonyma och ingen registrering görs. Du erbjuds tre stycken individuella samtal. 

Var finns Omnibus?

Öppenvården Omnibus bedriver sin verksamhet i centrala Arvika - adressen är Parkgatan 26 (ingång från baksidan av kiosken).

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-01-16
Kontakta oss
  • 40. Socialtjänsten
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5

  • Socialtjänstens reception
  • Tfn 0570-814 01
  • Tfn tid 8.30-12.00, 13.00-15.30

  • Öppenvården Omnibus
  • Besöksadress Parkgatan 26
  • Tfn 0570-72 78 57 (säkrast tors 13.00-14.00)