Lyssna på sidan Lyssna

Servicehus

Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot din ansökan, utreder och - vid behov - beviljar servicelägenhet.

Du kan beviljas en servicelägenhet om du inte kan bo kvar i din bostad, då den inte kan anpassas, och inte heller kan bo i någon annan vanlig lägenhet i kommunen. Ditt behov av insatser, din trygghet, din ålder och många andra saker vägs in för att handläggaren ska få en bild av hela din situation och kunna göra en bedömning om du behöver en servicelägenhet.

I kommunen finns tre servicehus; Hamngatan, Smedberg och Tapeten. Samtliga ligger i tätorten Arvika och totalt finns 145 lägenheter. Vi tar hänsyn till vilket servicehus du önskar i din ansökan, men eftersom alla servicehusen är likvärdiga kommer du att erbjudas första lediga lägenhet. Om du inte erbjuds ditt förstahandsalternativ har du möjlighet att ställa dig i byteskö.

I servicehusen har du en egen lägenhet. I huset finns gemensamma utrymmen där du har möjlighet att umgås med andra hyresgäster om du vill.

Om du har behov av service- och omvårdnadsinsatser ansöker du om detta via Biståndsavdelningen. Detta gäller även trygghetslarm. Hemvården utför punktinsatser dagar, kvällar och nätter.

Servicelägenhet ska jämföras med att bo i ett eget hus eller egen lägenhet. Du får hjälp i form av punktinsatser på olika tider på dygnet utfirån det bistånd som du har beviljats. Om du är beviljad trygghetslarm kan du använda det i akuta situationer.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2017-07-06
Kontakta oss
  • 40. Vård och omsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Biståndshandläggare
  • Tfn 0570-816 00 växel