Lyssna på sidan Lyssna

Inköpspolicy

Antagen av Kommunfullmäktige den 23 februari 2004, § 13.
Senast ändrad av Kommunfullmäktige den 14 december 2009, § 289.

Arvika kommuns inköpspolicy

 • redovisar kommunens samlade syn på och direktiv för all inköpsverksamhet
 • är baserad på grundprinciperna i Lagen om offentlig upphandling (LOU) om, lika behandling, proportionalitet, transparens och ömsesidigt erkännande
 • omfattar alla kommunens verksamhetsområden och ska i tillämpliga delar också omfatta bolag, stiftelser och föreningar där kommunen har dominerande inflytande och därigenom omfattas av LOU
 • gäller för alla inköp av produkter och tjänster oavsett värde
 • är framtagen för att kvalitetssäkra alla led i inköpsprocessen
 • präglas av en helhetssyn där kommunens gemensamma bästa alltid har företräde

Arvika kommuns inköpspolicyPDF (pdf, 83 kB)

Sidan uppdaterad: 2013-11-09
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Cecilia Lundqvist Hahne
 • Utredningssekreterare
 • Tfn 0570-816 20
Mer information

Dela sidan: