Lyssna på sidan Lyssna

Arvika Teknik AB

Arvika Teknik AB har verksamhet inom områdena Elnät, Kommunnät, Vatten och avlopp och Renhållning. Arvika Teknik ansvarar för driften av Arvika Fjärrvärme AB och Arvika Kraft AB samt även för driften av gator och enskilda vägar åt Arvika kommun.

Om du söker mer information om de olika verksamheterna inom bolaget kan du klicka på rubrikerna nedan. Där hittar du även kontaktuppgifter inom respektive område.

Kundservice

Kontakta Arvika Teknik AB:s kundservice om du har frågor kring renhållning, vatten och avlopp, el- och kommunnät, gator och vägar, samt fjärrvärme och kraft i Arvika kommun. Vare sig det handlar om fakturor, flytt och ägarbyte eller andra funderingar kan Kundservice hjälpa dig.

Man som slänger skräp på Mosseberg

Avfall och återvinning

Arvika Teknik ansvarar för frågor som rör avfall och återvinning. Bland annat avgifter, hämtning, Mossebergs avfallsanläggning, källsortering och återvinning, farligt avfall, slam och latrin.

Transformatorstation

Elnät

Arvika Teknik ansvarar för elnätet inom Arvika tätort och landsbygden runt tätorten. Arvika Teknik äger alla elledningar inom nätområdet och ser till att de som ingår i nätområdet kan få ström till sina hem.

Fjärrvärmeverket

El från Arvika Kraft

Arvika Kraft AB producerar lokal, förnybar el från vatten- och solkraft. Kontakta oss eller gör en intresseanmälan om du vill veta mer.

Fjärrvärmeverket

Fjärrvärme

Arvika Fjärrvärme AB uppför, äger och driver anläggningar och distributionssystem för fjärrvärme inom Arvika centralort. Administrativ personal och driftpersonal ingår som en del i Arvika Teknik.

Vägarbete

Gator och vägar

Arvika Teknik har driftansvaret för gator och vägar inom tätorterna, bland annat för gatubelysning, städning och vinterväghållning, parkering, trafikskyltning och andra trafikfrågor.

Dator

Kommunnät

Arvika Teknik ansvarar för den fysiska nätstrukturen i Arvika Kommunnät.

Kraftstation i Sälboda

Kraft

Arvika Kraft AB äger kraftstationer som producerar el i Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Administrativ personal och driftpersonal ingår som en del i Arvika Teknik.

Klippor och vatten

Vatten och avlopp

Arvika Teknik AB ansvarar för bland annat drift och anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-20
Kontakta oss
 • Arvika Teknik AB
 • 12. Administration
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Tfn 0570-816 00 växel
 • Fax 0570-816 48

 • Kundservice
 • Tfn 0570-816 00 vx

 • E-post
 • arvika.teknik@arvika.se

 • Organisationsnummer
 • 556527-6713