Lyssna på sidan Lyssna

Landsbygdsstöd

Samverkan mellan olika parter och aktörer på landsbygden är viktiga ingredienser för landsbygdens utveckling. En positiv utveckling för företagen på landsbygden stärker förutsättningarna för att våra bygder ska ha livskraft och försörjningsförmåga.


Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet erbjuder rådgivning, utbildning och utveckling till företag, organisationer och enskilda inom följande verksamhetsområden: lantbruk, skogsbruk, landsbygdsutveckling, kansliservice, mat & kost samt trädgård. Kommunen har avtal med Hushållningssällskapet om köp av tjänst som landsbygdsrådgivare.

Utvecklingsgrupper

I Arvika kommun finns cirka 40 aktiva utvecklingsgrupper. Grupperna kan vara hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar, byalag eller andra föreningar som arbetar för en utveckling av sin bygd.

Stödformer

För dig som vill utveckla en idé i ditt företag eller i en förening finns olika möjligheter till stöd. Från Landsbygdsprogrammet finns möjlighet att söka medel för idéer och projekt som verkar för en utveckling av landsbygden.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-05
Kontakta oss