Lyssna på sidan Lyssna

Lämna synpunkter

Arvika kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter, vare sig det handlar om klagomål, beröm eller konkreta förslag.

Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att få ett svar inom tio arbetsdagar. Du kan förstås även vara anonym.
De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av Arvika Stadshuskoncern och de personuppgiftsansvariga nämnderna/bolagen endast för ändamålet att förbättra kommunens service och tjänster.

Tänk på att i princip allt du skickar in till kommunen blir offentlig handling.

Observera också att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

Om du vill lämna ett formellt medborgarförslag eller ställa en fråga under Kommunfullmäktiges allmänna frågestund, ska du använda de särskilda formulären för detta.

Om dina synpunkter gäller en felanmälan finns det mer information kring vart du vänder dig på webbsidan "Felanmälan".

Sidansvarig:

Erika Norqvist

Sidan uppdaterad: 2016-04-07
Kontakta oss
  • 9. Kansli
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Östra Esplanaden 5

  • Erika Norqvist
  • Kanslichef
  • Tfn 0570-816 22