Lyssna på sidan Lyssna

Felanmälan

Gator, vägar, vatten och avlopp inom Arvika kommun felanmäls till kommunens växel, tfn 0570-816 00. Efter växelns stängning, tfn 0570-828 28 (numret går direkt till larmcentralen).

Fastigheter (Arvika Fastighets AB) felanmäls via fastighetsbolagets webbplats eller dygnet runt till tfn 0570-818 88 (även störningsjour).

Fel som gäller elnätet felanmäls till tfn 0570-843 22 (dygnet runt).

Fel som gäller fjärrvärmen felanmäls till tfn 070-344 55 06 (dygnet runt).

Rapportera faror och risker

Skador och olycksfall är den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Vi vill därför att du rapporterar de faror och risker som du upptäcker i vår omgivning och som du tycker kommunen bör åtgärda.

Det kan vara risker som har akut karaktär och som snabbt måste åtgärdas - eller sådant som kommunen kan ta itu med på lite längre sikt. Till exempel;

 • Farliga produkter
 • Brunnar utan lock
 • Vattenläckor
 • Trasiga lekredskap
 • Hål i gatan
 • Kvarglömda redskap, skrot, gifter
 • Farliga trafikmiljöer
 • Farliga utemiljöer
 • Bristfällig boendemiljö
 • Farliga trapphus

Ring kommunens växel, tfn 0570-816 00, så blir du kopplad till ansvarig enhet. Du kan också använda formuläret nedan eller skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänsten om ditt ärende inte är akut.

Skicka felanmälan









Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-02-02
Kontakta oss
 • Felanmälan gator, vägar, vatten/avlopp
 • Tfn 0570-816 00 vx
 • Efter kontorstid, larmcentralen
 • Tfn 0570-828 28

 • Felanmälan, fastigheter (Arvika Fastighets AB), dygnet runt, även störningsjour
 • Tfn 0570-818 88

 • Felanmälan elnät, dygnet runt
 • Tfn 0570-843 22

 • Felanmälan fjärrvärme, dygnet runt
 • Tfn 070-344 55 06

 • E-post
 • kundtjanst@arvika.se